REKULTYWACJA

Zakończyliśmy pierwszy etap rekultywacji terenu przy ul. Szyby Rycerskie w Bytomiu, na który uzyskaliśmy dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Naszym flagowym przedsięwzięciem było nadanie i przywrócenie gruntom zdegradowanym wartości użytkowych i przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, co przyczyniło się do wybudowania pola golfowego w Bytomiu. Dodatkowo specjalizujemy się w procesach związanych z regulacją stosunków wodnych, odtwarzaniem gleb, umacnianiem skarp czy odbudowaniem lub zbudowaniem niezbędnych dróg. Nasze kwalifikacje pozwalają nam m.in. na likwidację ognisk zapożarowania poprzez rekultywację techniczną i biologiczną obszaru zwałowiska pogórnicznego.

W 2019 roku zakończymy prace rekultywacyjne blisko 30 ha w pobliżu rzeki Bytomki w Szombierkach i Łagiewnikach. Rekultywacja tych terenów ma służyć wszystkim mieszkańcom Bytomia. Z pewnością też przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczeń w środowisku i wpłynie na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej miasta Bytom i tej atrakcyjnej częsci aglomeracji Śląska

GALERIA