O nas

AGC Bytom Sp. z o.o. to potężnie rozwijająca się firma działająca na rynku usług branży budowlanej , w szczególności robotach ziemnych, pracach rekultywacyjnych i zagospodarowania terenów po przemysłowych.

Usługi świadczymy w oparciu o własny park maszynowy i własne materiały – kruszywo pokopalniane. Nasze materiały posiadają wszelkie niezbędne atesty do stosowania przy formowaniu nasypów w robotach inżynieryjnych i rekultywacyjnych.

Specjalizujemy się w:

  • robotach ziemnych związanych z wykopami i przygotowaniem podłoża pod drogi, platformy pod prace sprzętu budowlanego, parkingi, place, chodniki, ciągi pieszo – jezdne, budynki, boiska, tereny zielone – polegające na wymianie gruntu , mechanicznym profilowaniu i zagęszczaniu podłoża wraz z podbudową z kruszywa;
  • wywożeniu ziemi z urobku, gruzu i innych materiałów pochodzących z terenu budowy wraz z ich zagospodarowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  • wykonaniach umocnień skarp murów oporowych;
  • wynajmie maszyn budowlanych.

Zapraszamy do kontaktu!

GALERIA